DELA

Rederier har flest anställda

Viking Line och Eckerölinjen är de två koncerner som har flest anställda på Åland.
Det visar ny statistik från Åsub.
För första gången har Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub, tagit fram koncernstatistik. Uppgifterna rör alla moder-, dotter- och intressebolag då moderbolagets hemkommun ligger på Åland.
Andelen företag som tillhör en koncern uppgår till endast 5,6 procent av samtliga företag på Åland. Men deras ekonomiska betydelse är väsentligt större, deras andel av antalet sysselsatta på Åland är 44,7 procent och andelen av omsättningen på Åland är minst 57,2 procent.

44 koncerner
År 2009 ingick åländska företag i 44 koncerner i 16 länder. Av dessa var 39 företagskoncerner och fem kommunala koncerner. De flesta av de åländska koncernernas dotterbolag finns registrerade på Åland (69 stycken) men även ett antal i Sverige (16), riket (10) samt övriga världen (23).
Störst antal koncerner (11 stycken) finns i branschen handel, samma bransch har även störst antal åländska företag (28 st). Störst antal företag totalt (inklusive icke-åländska) finns i branschen tillverkning (53 st).
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman