DELA

Rederichefens svar på personalens brev

Det handlar inte om friställningar eller osäkra färjor säger rederichefen.
Det handlar om att skärgårdsfärjpersonalen enligt gällande lagar inte får ha de långa arbetsdagar de nu har.
– Redan i februari skickade jag ut ett hovsamt formulerat brev om möjligheterna att reducera de långa arbetsdagarna, säger landskapets tf rederichef Kaj Jansson angående skärgårdsfärjpersonalens protest mot minskad arbetstid.
Att styrmän och befälhavare jobbar i par är inte nödvändigt, men så är det på landskapets färjor.
– Man har styrmän och befälhavare för att de ska kunna lösa av varandra.
Jansson har kontaktat trafiksäkerhetsverket Trafi, som bestämmer över arbetstiderna och -avtalen, och enligt dem har Jansson tolkat rätt. Det behöver inte vara två navigatörer på jobb samtidigt.
Det som framkommit i kontakter med de berörda är att de anser att du, med din bakgrund inom Viking Line, inte förstått att det är skilda regler för mindre färjor i inomskärs trafik.
– Det är de regler som jag försöker få dem att följa.
Är personalens förklaringar trovärdiga?
– Förklaringarna är märkliga och det de hänvisar till har inte med saken att göra. Det handlar inte om friställningar och inte om att färjorna är osäkra. Färjorna är byggda enligt de regler som gällde när de byggdes. Och det är bättre att personalen är utvilad i stället för uttröttade om det händer något.

Dra in turer?
Personalen föreslår att man kan dra in på turerna för att spara in arbetstid. Hur mycket måste man dra in turer för att få motsvarande besparing?

– Det handlar om två skilda saker. Man får inte jobba så här långa arbetsdagar. Nu har vi dispens från de lagar som gäller och det vill vi komma ifrån.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds