DELA

Rederichefen nöjd med pausbeslutet

Arbetsdomstolen ger landskapsregeringen rätt om pauser ombord på landskapets färjor.
Det innebär att all tid befälen tillbringar ombord inte behöver räknas som arbetstid.
Rederichefen Kaj Jansson är nöjd med beslutet.
För ett år sedan fick befälen på landskapets färjor i uppdrag att planera om sina arbetstider så att arbetsdagarna inte skulle bli längre än 10,5 timmar. Landskapet ville minska övertiden genom att planera in pauser för navigatörer och maskinchefer ombord på färjorna.
Färjornas huvudbefälhavare och -maskinchefer protesterade mot de planerade ändringarna med hänvisning till säkerheten ombord. Sedan krävde de 23 procents lönetillägg för att kompensera medlemmarnas lidande under förändringsprocessen och hotade med strejk till midsommaren.
Landskapsregeringen valde att föra tvisten till arbetsdomstolen i Helsingfors, som nu fattat sitt beslut.

Landskapet får rätt
Arbetsdomstolen slår nu fast att landskapet har rätt att planera in pauser för befälen medan de är ombord på färjan.
Rederichef Kaj Jansson är nöjd med beslutet.
– Det kommer också göra att de ombordanställda har större möjligheter att bibehålla sina nuvarande vakt- och avlösningssystem. Införandet av pauser kommer att göra det lite lättare och bekvämare för dem som jobbar ombord, menar Jansson.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni