DELA

Rederichefen ett steg mot bolag

Landskapets sjötrafikenhet har nu formellt bytt namn till rederi.
Namnbytet och den nyanställda rederichefen är en förberedande process i den pågående utredningen om ett fristående landskapsrederi.
Nya Åland berättade i går att landskapsregeringen har anställt Kaj Jansson som rederichef. Nu har landskapet också meddelat att man har bytt namn på sjötrafikenheten som i fortsättningen skall heta rederi.
Åtgärderna är delar i en större omorganisation.
– Inom sjötrafiken har vi en operativ verksamhet som inte kan jämföras med offentlig förvaltning. Nu omorganiserar vi arbetet för att bättre motsvara de krav vi ställs inför, säger trafikminister Veronica Thörnroos (C) i ett pressmeddelande.
I rederiet ingår nio skärgårdsfärjor, skolfartyget Michael Sars och några mindre fartyg. Verksamheten, som omfattar fartygens dagliga drift, underhåll och skötsel, driftekonomi, säkerhet och miljö, leds av rederichefen. Rederichefens uppgift är dessutom att utveckla arbetet till att bli så effektivt som möjligt.
Omorganiseringen kan i slutändan leda till att rederiet blir ett bolag som frikopplas helt från den offentliga förvaltningen. I årets budget står det att trafikavdelningen skall utreda dels förutsättningarna för att bolagisera sjötrafiken, dels vilka effekter ett bolag skulle få för förvaltningen.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen