DELA

Rederi siktar på större djup i Berghamn

Rederi ab Eckerö funderar som bäst över hur den egna hamnen i Berghamn ska användas framöver.
Muddring planeras för större fartyg.
Redan i dag är det lite för grunt för fartyget Eckerö vid kajen i Berghamn och bränsleåtgången blir onödigt stor vid angöring vid lågvatten. Men koncernchef Björn Blomqvist dementerar när han får frågan om det handlar om att flytta Birka Stockholms ändhamn från Mariehamn till Eckerö.
– Någon gång ska vi byta ut Eckerö och bara det gör att vi funderar på vattendjupet.
Då tar man också hänsyn till Birkas mått, säger Björn Blomqvist.
– Vi vidtar i vilket fall som helst inga åtgärder som gör det svårare att angöra med Birka i Berghamn.

I framtidsplanerna ingår att skapa en reservhamn för Birka, något som man bedömer som nödvändigt inte minst efter det omfattande strömavbrottet förra veckan som ställde till med krångel i Mariehamns hamn. Långnäs nämns som en tänkbar reservhamn.
– Vi ansöker kanske om muddringstillstånd i Berghamn inom några månader. Men Mariehamn förblir Birkas huvudhamn under överskådlig tid, säger koncernchefen..

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax