DELA

Rederi förnekar stopp för ålänningar

En ålänning på ett svenskflaggat fartyg är mindre lönsam för rederiet än en svensk. Har utflaggningen av fartygen lett till att färre personer bosatta på Åland anställs?
Det hävdade en färjanställd i en insändare i fredagens Nya Åland.
Sjöfartsstödet innebär att skatter och avgifter som dras på de anställdas löner stannar i rederiet. En anställd med mycket skatter och socialförsäkringsavgifter är därmed mer lönsam för rederierna än en med bara liten skatt. En ålänning på ett svenskflaggat fartyg betalar betydligt lägre skatt än sin svenska kollega.
Birka Paradise var det senaste i raden av fartyg att börja flagga svenskt.
Har ni slutat anställa åländsk personal?
– Definitivt inte. Tittar man på statistiken i dag så är 50 procent av personalen på Birka Paradise bosatt på Åland, 25 procent i riket och 25 procent i Sverige. På Eckerölinjen är 60 procent ålänningar, säger personalchefen på Rederi ab Eckerö Lars-Erik Karlsson.
Däremot har man, i och med att man blivit en svensk arbetsgivare, börjat skapa tätare kontakter till bland annat den svenska arbetsmarknaden.
– Det är ju helt naturligt. Tidigare var svenskarna inte särskilt intresserade av att jobba här på grund av den höga källskatten, nu får vi ett enormt mycket större rekryteringsunderlag, säger Karlsson.

Fler svenskar
Men att man skulle favorisera de som beskattas i Sverige framför finländare förnekar Karlsson. Däremot menar han att det är självklart att andelen svenskar som arbetar på fartygen blir större nu.
– Det vore väl konstigt om fler ålänningar fick jobb om det är 1000 svenskar och tio ålänningar som söker.
Det Karlsson snarare tycker att man kan oroa sig för är att det svenska facket ska tro att Birka diskiminerar svenskar om man inte ökar andelen svensk personal.
– För oss spelar varken bostadsort, sexuell läggning, etnisk bakgrund eller ålder någon roll när vi nyanställer.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax