DELA

Rederi expanderar i det tysta

1994 var han en av grundarna till rederiet Dennis Maritime, sedermera Wega Shipping. I dag äger Simon Nordberg från Kökar ensam rederiet. Snart köper han sitt tredje fartyg.
– Jag har en deal på gång, avslöjar Simon Nordberg.
Sedan tidigare äger han de holländskbyggda fartygen ”Josephine” och ”Nathalie”. Driften sköts av rederi Gustaf Erikson i Mariehamn.
Fartygen fraktar stål från Dalsbruk till olika hamnar i Östersjön. Det nya fartyget heter ”Amore” och är ett systerbygge till ”Josephine” och ”Nathalie”.
Några tekniska formaliteter ska avklaras innan pappren skrivs på. Bland annat ska bottnen besiktigas. Inom tre veckor kan köpet vara klart.
Wega Shipping har i dag 20 anställda. Går affären i lås utökas personalen med åtta personer.
– Vi försöker sakta bygga upp något större, säger Simon Nordberg.


Från Kökar
Simon Nordberg är 43 år och har jobbat inom sjöfarten i 20 år. Han har skepparexamen och arbetade länge som bemanningskonsult. Arbetet gick ut på att marknadsföra besättningar från Östeuropa. Han säger att det var ett naturligt steg att börja med rederiverksamhet uppbyggd av fraktfartyg.
– Det här är ju en klassisk näringsgren inom sjöfarten.
Kontoret finns på Norra Esplanadgatan. Men Simon Nordberg sköter själv affärskontakterna från hemmet på Kökar Kyrkogårdsö.
– Det är ett privilegium att kunna arbeta hemifrån. Jag ser ut över Skiftet. Det är ingen dålig kontorsutsikt.


Konkurrens
Östersjön är ett tillväxtområde, menar Simon Nordberg. Men konkurrensen hårdnar.
– En stor del av Finlands industriella handelsflotta har holländsk flagg i dag. De kör på villkor som vi bara kan drömma om. Goda statsstöd, billig besättning och god tonnagebeskattning bland annat.
För att hävda sig kommer Simon Nordberg att noga bevaka sina egna intressen. Ett sätt är att segla fartygen under EU-flagg. Personalen kommer att vara finländsk.
Ännu är det för tidigt att uttala sig om eventuella ytterligare köp i framtiden.
– Men jag kan säga att vi försöker bygga på vårt hus, säger han.

ANNIKA KULLMAN