DELA

Redarna bildade ett rederiförbund

Ålands redarförening och Fraktfartygsföreningen har slagit ihop sin arbetsmarknads- och näringspolitiska intressebevakning till ett rederiförbund.
– Bakgrunden är den kritik som framförts över rederinäringens divergerande budskap gentemot politiska beslutsfattare och tjänstemän. Huvudmålsättningen är att förena hela den finska rederinäringen under samma paraply, således kommer diskussioner att föras även med Finlands rederiförening, skriver Ålands redarförenings vd Hans Ahlström och Fraktfartygsföreningens vd Olof Widén i ett pressmeddelande.
Det nya rederiförbundet företräder 21 rederier via sina medlemsföreningar, som sysselsätter 68 procent av Finlands sjömän som tjänstgör i utrikesfart. De anslutna rederierna opererar 63 fartyg på sammanlagt 525.000 bruttoregisterton. Rederier förtjänar 60 procent av handelsflottans bruttoinkomster under finsk flagg, enligt pressmeddelandet.
Till Nya Åland säger Hans Ahlström att rederiförbundet börjar sin verksamhet även om Finlands rederiförening inte kommer med.
– Men vi hoppas de kommer med, med en enad front kan vi bättre tillgodose våra intressen. Splittringen på olika föreningar hör till en gången tid.
De tre rederiföreningarna fortsätter trots samarbetet som självständiga föreningar. (uw)