DELA

Rättsprocesser spränger landskapsbudget

Kostnaderna för landskapsregeringens rättsprocesser har spräckt budgetramarna flera gånger i år.
När landskapsbudgeten för 2010 godkändes av lagtinget räknade man med 25.000 euro för sådana ”oförutsedda utgifter”.
Sedan dess har den posten höjts tre gånger, till totalt 85.000 euro. Senast hände det i tisdags, när finansminister Mats Perämaa (Lib) godkände en överskridningsrätt med 10.000.
– Det handlar om juristkostnader, säger förvaltningschefen Arne Selander.
Flera rättsfall som dragit ut på tiden belastar årets budget. Ett exempel är en helikopterupphandling 2004 som ”valsat runt mellan högsta förvaltningsdomstolen och Marknadsdomstolen” i flera år. Det fastländska bolaget Copterline ansåg att landskapet borde ha antagit deras anbud i stället för Skärgårdshavets Helikoptertjänsts.
Bolaget gick i konkurs i vintras och nu är det konkursboet som driver processen.
Högsta förvaltningsdomstolen återförvisade ärendet till marknadsdomstolen på grund av brister i domslutet.
– Nu har marknadsdomstolen avgjort ärendet på nytt, och det har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. Allt kostar pengar, säger Selander.
En annan rättslig långkörare är processen mot Rune Filipssons arkitektkontor. Det gäller bland annat om arkitekten hade rätt till ersättning för planering av lös inredning vid Ålands centralsjukhus om- och tillbyggnad i början av 90-talet.
Parterna har mötts i rätten ett antal gånger. När tingsrätten gav landskapet rätt i våras gick motparten vidare till hovrätten.
– Våra kostnader i det ärendet är 30.000 euro. Christer Jansson är vårt ombud och det rör sig om ett oerhört omfattande material.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom