DELA

Rättsexpert ska ge skjuts åt snuset

Landskapsregeringen tar till tungt artilleri i kampen om snuset. Man vänder sig till en juridisk expert med ett förflutet i EG-domstolen för att få ett utlåtande som stöder snusförsäljning på fartyg som trafikerar på Sverige.
Landskapsregeringen ska anlita företaget Kreab Gavin Anderson som kommunikationsrådgivare för att få ytterligare argument för snusfrågan.
– Det är ett led i en längre process att begära in utlåtanden som stöder vår sak, säger landskapets biträdande enhetschef för Europarätt, Andreas Dahlén.
För tillfället pågår en revidering av EU.s tobaksdirektiv och det är egentligen första tillfället för landskapet sedan 2001 att ändra på snusförbudet.
– Det finns en del frågetecken som påverkar den åländska sjöfarten, säger Dahlén. Ska territorialprinicpen eller flaggprincipen gälla?

Expertutlåtande
Kreab är ett multinationellt företag som ska hjälpa landskapsregeringen att få ett juridiskt utlåtande från Sir David Edward. Edward har suttit i EG-domstolen åren 1992–2004. Kreab ska översätta landskapsregeringens material och assistera vid kontakterna till Sir David Edward. Kostnadstaket för uppdraget är 10.000 euro plus kostnader för själva expertutlåtandet.
Landskapet vill övertyga EU-kommissionen om att territorialprincipen är den som ska gälla. Det innebär att oberoende av nationsflagg på fartyget ska man få sälja snus närm man trafikerar på vatten till ett sådant land som tillåter snusförsäljning, det vill säga Sverige.
– Finland är av samma inställning som vi och har också meddelat detta när olika länder fått ge utlåtande. Men internationell sjörätt är komplicerad och vi vill ge ytterligare underlag för beslutet, säger finansminister Mats Perämaa (Lib) som driver frågan från landskapsregeringens sida.

Rätt argument
Landskapets mål är det juridiska utlåtandet som ska övertyga om att EU har fel och Åland rätt.
– Vi vill att den konkurrenssnedvridning som finns ska bort, säger Perämaa. Vi vill säkerställa att den faktorn inte ska finnas när rederierna väljer under vilket flagg man ska ha sina fartyg.
Hur vet ni att Sir David Edward ger ett utlåtande som stöder er sak?
– Vi har varit i kontakt med honom och han har läst tidigare juridiska utlåtande och läst vad vi sagt i frågan. Han menar att vi har torrt på fötterna och att vi argumenterat på rätt sätt, säger Perämaa.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax