DELA

Rattfyllor tar tingsrättens tid

Var tredje vardag under hela fjolåret avkunnades en rattfylleridom i Ålands tingsrätt.
Av knappt 90 domar gavs 37 för grovt rattfylleri där föraren i hälften av fallen hade över 2 promille alkohol i blodet.
Nya Åland har granskat antalet domar som avkunnades under 2009 och också räknat antalet rattfyllerimål som lämnades över från åklagaren till tingsrätten och som alltså väntar på behandling i rätten.
Vi har också spaltat upp antalet avkunnade domar i grova rattfyllerier, rattfyllerier av normalgraden och sjöfyllerier och gjort samma sak också för de mål som väntar på att behandlas i rätten.
Detta bottnar i en känsla av att rattfyllerierna är mycket vanliga på Åland och att de utgör ett allmänt samhällsproblem som det verkar vara ytterligt svårt att få bukt med.

Knappt 100 totalt
Så här ser siffrorna ut i korthet:
Grova rattfyllerier: 37 domar under 2009.
Rattfyllerier: 34 domar under 2009.
Sjöfyllerier: 16 domar under 2009.
Går man in i könsstatistiken märker man att rattfyllerierna oftast begås av män, men också kvinnor kör rattfulla. En skillnad är att fler kvinnor dömdes för vanligt rattfylleri medan fler män dömdes för grovt rattfylleri:
Grovt rattfylleri: 33 män, fyra kvinnor.
Rattfylleri: 26 män, åtta kvinnor.
Sjöfylleri: 14 män, en kvinna.

Många utan körkort
Många av de som döms – åtminstone de som får domar för grovt rattfylleri – har också gjort sig skyldiga till andra brott samtidigt, som att de kört i diket eller kört utan körkort. I de fallen har rattfylleristen fått både böter och villkorligt fängelse mellan 30 dagar och drygt fyra månader. Fängelsestraffet omvandlas oftast till samhällstjänst.
Så här ser statistiken ut för antalet rattfyllerimål som kom in från åklagaren till tingsrätten under 2009:
45 grova rattfyllerier.
59 ratt- och sjöfyllerier.

Över 100 på kö
Också 2010 blir, som synes, ett år där en stor del av tingsrättens resurser måste användas på rattfyllerierna. En hel del av de dömda, företrädesvis de som döms för grovt rattfylleri, är dessutom återfallsrattfyllon.
Nya Åland garanterar inte att varenda dom från 2009 ingår i statistiken eftersom de samlats in under årets lopp av olika personer – men åtminstone de som redovisats här har avkunnats. Domarna kan alltså i själva verket vara ännu fler.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax