DELA

Rattfylla och svensk skatt i lagtinget

I dag inleder lagtinget sina två sista veckor i plenum före sommaren. Sänkt promillegräns på vägarna, alkolås och beslagtagning av fordon är några ärenden som tas upp. Även ungdomar och turism kommer upp när de sista av vårens motioner ska avhandlas.
Nu när lagtingsledamöterna klarat av vårbruket inleds sista sittningen före sommaren. På agendan finns de återstående hemställningsmotioner som oppositionen lämnade in under våren och som bordlagts.
Men först ska lagtinget diskutera alkohol och bilkörning. Gun-Mari Lindholm (Ob) föreslår i en motion att man ska ändra lagen så att alkolås och körkortsläsare i bilen kan vara ett alternativ till körförbud. Carina Aaltonens (S) motion om sänkt promillegräns och Fredrik Karlströms (Ob) motion om att man ska kunna bli av med sitt fordon vid grov rattfylla behandlas samtidigt.

Årets motioner
Av årets motionsskörd finns ännu kvar bland annat Danne Sundmans (Ob) och Anders Erikssons (ÅF) förslag till att utreda möjligheten att bolagisera Visit Åland. Även motioner om ungdomsarbetslöshet och sommarjobb för ungdomar ska behandlas. Anders Eriksson vill också att landskapet ska få ersättning för de sjömän som betalar skatt i Sverige men använder den kommunala servicen på Åland. Camilla Gunell (S) vill ha ekofrisörutbildning på Åland.
Efter två veckor tar lagtinget sommaruppehåll och sammanträder igen i månadsskiftet augusti-september.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax