DELA

Rätten att få rätt mot säljaren

Vad gäller när en kund känner sig lurad av ett företags reklamkampanj?
Nya Åland ringde upp Konsumentverket i Finland för att få någon reda i djungeln.
En åländsk man såg i fjol en spånsug för ett rimligt pris i ett företags produktblad. Han klippte till, men blev överraskad när han väl hemma öppnade paketet. Innehållet saknade nämligen en sugslang.
Någon uppgift om det fanns inte i reklamen.
När han ringde upp företaget svarade de att slangen måste köpas skilt som tillbehör. Prisuppgiften han fick var 20 euro. Men denna gång blev han än mer snopen, när det visade sig att den siffran var meterpris, och han till slut fick lägga ut 120 euro – till sitt stora förtret.

Som en bil utan hjul
Slangen kostade nära 50 procent av priset på spånsugen, som låg på 249 euro.
I år damp det ner ett liknande erbjudande från samma företag i mannens brevlåda.
– En spånsug utan slang är ju totalt värdelös, det är som att köpa en dammsugare utan slang, eller en bil utan hjul.
Konsumenträttsrådgivare Julia Nymark-Björkstam på Finlands konsumentrådgivning berättar att verket hittills i år fått in 70.000 anmälningar från missnöjda kunder.
– Det är mycket, otroligt mycket, säger hon.
Vilka rättigheter har man som kund ?
– I det här specifika fallet har han fått information där de har lämnat bort uppgifter som skulle varit väsentliga för köpslutet, då skulle han ha rätt att upphäva sitt köp. Men den tiden har tyvärr sedan länge förfallit. När det gäller distansköp har man 14 dagars returrätt, men det finns inget som säger att man har rätt att ångra ett köp som man gjort i en vanlig butik.
– Man kan alltid be om öppet köp, vilket betyder att man då kan lämna tillbaka varan under överenskommen tid.
Är produkten felaktig skall kunden meddela genast. Lagen talar om en rimlig tid, genast eller inom 2 månader efter att man gjort köpet.
När räknas det som falsk marknadsföring?
– Att en vara vid bruk är otjänlig. Företaget måste samtidigt uppge allt som påverkar köpslutet, exempelvis om varan innehåller batterier eller om dessa måste köpas skilt.
– Det gäller också det här med 20 euro för en sugslang, vilket är lite vilseledande. Man köper inte en enmetersslang, därför borde de ange vad som är en tjänlig längd.

70.000 anmälningar
Olika regler gäller för privatkunder och företagare. Företagare omfattas inte av konsumentskyddslagen, utan köplagen, vilket gör att företagare behöver ta hjälp av en jurist när denne känner sig drabbad av falsk marknadsföring.
– Det lönar sig att höra till ett fackförbund, en branschorganisation eller företagarförening där man får juristhjälp, säger Julia Nymark-Björkstam.
Privatkunder rekommenderas ta kontakt med en konsumenträttsrådgivare eller konsumentverket så fort ett köp gått orätt till. På Åland arbetar Anders Kulves som konsumentrådgivare och nås dagtid onsdagar och fredagar på telefon 25589. När det gäller marknadsföring är riksomfattande Konsumentverket den övergripande instans man anmäler till, och myndigheten har en skyldighet att kolla upp samtliga fall.
Konsumentradgivning.fi har information på svenska, där också e-blanketter finns tillgängliga.
Hur ofta får ni in anmälningar av köpare som känner sig lurade?
– Vi har fått in 70.000 anmälningar sedan 1 januari i år. Det är mycket, otroligt mycket.
– Vi blev statliga 2009, tidigare jobbade vi för kommunerna. Jag ser dåliga trender i min region (magistraten i Vanda). I dag har det kommit in frågor från två företagare exempelvis. Men den svenska linjen till oss är dåligt frekventerad, det är den svensktalande befolkningens rättighet att det finns service på svenska. Jag tycker svensktalande kunder borde använda den mer.
Kontrollera dina rättigheter genom att klicka på konsumenträtt på konsumentradgivning.fi eller mejla ditt ärende som gäller marknadsföring till posti@kuluttajavirasto.fi.

Cecilia Lindvall

cecilia.lindvall@nyan.ax