DELA

Rättegång om sexuellt utnyttjande bakom stängda dörrar

I går inleddes rättegången mot en man boende på Åland i Ålands tingsrätt. Brottsrubriceringen är grovt sexuellt utnyttjande av barn och det maximala fängelsestraffet är tio år.
Om rätten håller med åklagaren om att brottet är grovt är det kortaste tänkbara straffet är ett års fängelse.
Båda parterna i målet ville att rättegången skulle ske bakom stängda dörrar, vilket tingsrätten gick med på. Handlingarna kommer att vara sekretessbelagda i 60 år. (fs)