DELA

Rätt vägra stor bergssprängning

Byggnadsnämnden i Jomala hade rätt att vägra Dalbo affärsfastigheter ab lov att spränga bort stora delar av berget söder om Sparhallen.
Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit fastighetsbolagets besvär.
Tvisten inleddes redan för två och ett halvt år sedan när byggnadsnämnden avslog fastighetsbolagets ansökan om att få spränga och schakta bort cirka 35.000 kubikmeter berg för att bebygga området. En del skulle användas för att fylla ut mark på andra delar av området.
Fastighetsbolaget ansåg att inget tillstånd behövdes eftersom arbetet måste göras för att området skulle kunna bebyggas enligt den fastställda detaljplanen. Bolaget beviljades en byggrätt på drygt 22.000 kvadratmeter på det dubbelt större området och ansåg det därför klarlagt att naturen skulle komma att påverkas.
Efter att Ålands förvaltningsdomstol avslagit bolagets klagan i april i fjol gick ärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) vars beslut kom strax före jul. HFD förkastade besväret och ålade bolaget att stå för sina egna rättegångskostnader.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre