DELA

Rätt ge lov för stort båthus

Kommunstyrelsen i Hammarland gjorde fel som upphävde byggnämndens beslut att bevilja Tomas Blomberg bygglov för ett 132 kvadratmeter stort båthus i Skarpnåtö.
Processen kostar Hammarlands kommun omkring 7.000 euro.
Ärendet går tillbaka ett drygt år i tiden och börjar med att byggnämnden i Hammarland fick ansökan på sitt bord: Ett 167 kvadratmeter stort båthus vid stranden i Skarpnåtö inklusive nätbod och förråd. Nämnden ansåg att byggnaden var för stor och bordlade ansökan för att man skulle få tid att undersöka vilken praxis för båthus som gäller i andra kommuner.
Ärendet bordlades ännu en gång eftersom nämndens majoritet ville ha ett juridiskt utlåtande. På majmötet i fjol föreslog byggnadsinspektör Hans Lindblom att ansökan skulle avslås eftersom den drygt 16 meter långa byggnaden med en höjd på 6,5 meter över vattenytan ansågs utgöra ett alltför dominerande och förfulande inslag i strandmiljön. Tidigare hade båthus på 33-72 kvadratmeter fått bygglov i kommunen, framhöll han.

Bantade ner storleken
Ledamoten Tommy Saarinen (Lib) la fram motförslaget att bygglovet skulle beviljas om nätboden och förrådet togs bort och byggnaden alltså bli 132 kvadratmeter stor. Hans förslag vann och ledamoten Anders Öström (C) och Lindblom reserverade sig.
Samma månad tog kommunstyrelsen över ärendet på initiativ av ordförande Lars Häggblom (C). Hans förslag var att kommunen skulle besvära sig över nämndens beslut till Ålands förvaltningsdomstol. Förslaget vann med rösterna 4-2 där (C) och (S) röstade mot (Lib).
Förvaltningsdomstolen har nu fattat sitt beslut efter att ha förrättat syn på området den 13 juni: Det fanns inga skäl att avslå ansökan om bygglov, konstaterar domstolen.. Enligt plan- och bygglagen ska ansökan godkännas om den inte strider mot en antagen plan, lagen eller bestämmelser som utfärdas med stöd av lagen.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre