DELA

Rätt förbjuda dator i mötesrum

Förvaltningsdomstolen förkastade Fredrik Lindqvists besvär angående ett fullmäktigemöte i Lemland i fjol där Lindqvist förvägrades att använda sin bärbara dator under mötet.
Det var strax före Lemlands kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2010 som ordförande Kristian Öberg bad Fredrik Lindqvist att avlägsna den bärbara datorn ur mötessalen.
Fredrik Lindqvist valde att lämna salen eftersom han hade anteckningar på datorn och använder den för att söka information på nätet om sakfrågor som diskuteras. På mötet behandlades budgeten för 2011 och Lindqvist anser att Öbergs beslut har påverkat utgången av sammanträdet och besvärade sig därför till förvaltningsdomstolen. Om Lindqvist hade varit kvar på mötet hade hans partikamrat fått understöd för sina ändringsförslag.
Kommunstyrelsen gav Lindqvist rätt på sitt möte i januari, men i somras gav alltså Ålands förvaltningsdomstol Öberg rätt.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds