DELA

Rationaliseringar ledde till gott resultat för ÅTT

Rejält minskad omsättning och betydligt större vinst. Så ser Ålands tidningstryckeriaktiebolags, ÅTT:s, resultat ut för 2010 jämfört med året före.
Förklaringen finns i de rationaliseringar som gjordes under fjolåret.
ÅTT:s omsättning minskade från knappt 7,8 till 6 miljoner euro på koncernnivå i fjol jämfört med 2009.
För koncernen ökade fjolårets vinst med 168.000 euro från 2009 till 458.000 euro och inom moderbolaget med 228.000 euro till 366.000 euro. Koncernens rörelseresultat uppgick till 576.000 euro.

Färre anställda
En förklaring till det goda resultatet hittas på raden för personalkostnader som på koncernnivå minskade med nästan en halv miljon euro och inom moderbolaget med cirka 80.000 euro. I fjol hade koncernen tretton färre anställda räknat på heltid än året före och inom moderbolaget minskades personalen med fyra anställda. Ett koncernföretag som drabbats av konjunkturnedgången är Maridea där personalen minskades under fjolåret.
Under fjolåret upphörde ÅTT:s dotterbolag Tidningstryckarna i stort sett med sin exportverksamhet, något som har lett till en mera slimmad organisation och märkbart lägre tryckkostnader för tidningen, skriver styrelsen i sin översikt. Inbesparingen blev nästan 900.000 euro för koncernen och nästan 300.000 euro för moderbolaget jämfört med 2009.
I höstas såldes ÅTT:s svenska dotterbolag Södertörns tryck till Mariehamns tryckeri med en mindre realisationsvinst som följd.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre