DELA

Rask om kritiken: Soppa på en spik

– Det här är att koka soppa på en spik.
Så kommenterar ÅHS förvaltningschef Peter Rask den interna kritikstorm mot honom och hans ledarskap som nu nått ytan.
Peter Rask har tillbringat helgen i Sverige och tar själv kontakt på måndag morgon för att få komma till tals i den pågående konflikten med främst delar av läkarkåren inom ÅHS.
I nästan två timmar svarar han på frågor och förklarar sin syn på det som kommit fram i de kritiska skrivelser som förra veckan lämnades till landskapsregeringen.


Inte förvånad
– Jag är inte förvånad över att det blir en viss kritik från en del grupper. Nu ser de att verkliga förändringar håller på att genomföras och att ÅHS-styrelsen och ledningsgruppen drar åt samma håll. Läkarna har inte längre veto och det skapar oro, säger han.
Till ledningsgruppen räknas han själv, personalchefen Tiina Robertsson, vårdchefsvikarien Solveig Carlsson, ekonomichefen Marie Lövgren och chefläkarvikarien Niklas Preger.


Utgår från läkarna
Han säger att mycket av ÅHS vård och övriga verksamhet i dag utgår från läkarnas intresse och behörighet. Ett exempel är enligt honom smärtlindring som ingen läkare intresserat sig för och som därför inte erbjuds patienterna.
– Däremot delas det ut snarkapparater till snart sagt varje ålänning.
Det han vill säga som bakgrundsinformation är att läkarna hittills har fått välja själva i alltför hög grad och att detta har blivit en tradition inom ÅHS.
– Nu ser de att de måste göra något annat. De hade hoppats på mig som en facklig företrädare medan jag i stället har valt att se helheten. Jag köper inte deras argument och det gör dem frustrerade att de har fått en förvaltningschef som man inte kan lura hur som helst.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre