DELA

Rask kräver styrelsebeslut om juridiska kostnader

ÅHS förvaltningschef Peter Rask vill att styrelsen garanterar honom ersättning för den juridiska hjälp han behöver i olika processer där personal och organisation verksam vid ÅHS är motpart.
I ett brev till styrelsen och ordförande Torbjörn Björkman (Lib), daterat den 8 december, anhåller Peter Rask om ett förtydligande angående juridisk hjälp.
Han skriver att han som förvaltningschef har vidtagit åtgärder i tjänsten som har väckt missnöje. Han har till exempel sänkt beredskapsersättning, stoppat ”exklusiva utbildningsresor” till Sydafrika för läkare, fört över arbetsuppgifter mellan personalgrupper och infört multiprofessionella klinikledningar.
Han hävdar att förändringarna har varit nödvändiga för att säkerställa att ålänningarna får mesta möjliga sjukvård för skattepengarna.
Rask konstaterar att Torbjörn Björkman efter diskussioner i styrelsen beslutat låta ÅHS betala de juridiska kostnaderna, dock utan att något styrelsebeslut har protokollförts Han anser att det är viktigt att styrelsen fattar ett formellt beslut.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre