DELA

Rask avgår som ÅHS-direktör

ÅHS-styrelsens majoritet beslöt i en jämn omröstning i fredags att hälso- och sjukvårdsdirektör Peter Rask själv ska betala den sista juristfakturan.
Efter mötet meddelade Rask att han lämnar posten som hälso- och sjukvårdsdirektör.
Det bjöds alltså på stor dramatik när ÅHS-styrelsen som sista ärende tog upp den fortsättningsvis obetalda juristfakturan – den sista av fyra – som uppkommit när hälso- och sjukvårdsdirektören konsulterat jurist för att få hjälp under processen som ledde fram till förlikning mellan honom och läkarkollegan Mogens Lindén som i fjol polisanmälde Rask för grov ärekränkning.
Styrelseordförande Barbro Sundback (S) föreslog, som Nya Åland berättade redan förra veckan, att styrelsen ska vägra betala räkningen på drygt 1.600 euro eftersom det enligt henne handlar om ett civilt tvistemål, en privat strid mellan två personer, som ÅHS inte är delaktig i.
Vice ordförande Roger Jansson (M) föreslog – också det känt på förhand – att styrelsen ska besluta att ÅHS godkänner även den här fakturan på samma grunder som de tre tidigare och enligt det beslut som fattades av den gamla styrelsen i december. Enligt hans uppfattning har Peter Rask agerat i tjänsten.

Jämnast möjliga
Båda argumenterade för sina förslag och båda fick understöd. Under diskussionen föreslog ledamoten Erica Scott (Ob), suppleant för Cita Nylund, att ÅHS skulle betala eftersom reklamationstiden troligen gått ut men hon fick ingen med sig och förslaget förföll.
Omröstningen blev så jämn som det bara är möjligt – tre röstade för Sundbacks förslag, tre för Janssons och en la ner sin röst. Eftersom ordförandens röst väger tyngst vann Sundbacks förslag.
Eftersom Peter Rask var jävig deltog han inte.
Läs mer i papperstidningen!