DELA

Rasar mot skärpta jordförvärvsregler

John Wrede, kommundirektör i Brändö sedan lång tid, vill ha i gång en bred diskussion bland skärgårdsbor, fasta Ålands befolkning och politiker:
– Skärgården håller på och dör, men bryr sig någon om det?
Det är inte första gången som Wrede luftar sin frustration över skärgårdens villkor. Nu anas en viss desperation i hans röst när det blir tal om de nya villkor för jordförvärvsregler som är på gång på landskapsregeringsnivå.
– När man diskuterar skärgården så handlar det oftast om enskilda saker som hälsovårdsberedskap och trafiken, men det är ingen som tar ett helhetsgrepp om diskussionen. Jag vill att alla ålänningar, inte bara de som bor i skärgården, ska diskutera skärgårdens framtid. Vad vi behöver är framför allt nya invånare, säger han.

Om 20 år?
Nya invånare jobbar och bidrar till skattekassan. De har barn som behöver dagis och skolor, fritidsaktiviteter och hälsovårdsservice.
– Man behöver bara se på befolkningsutvecklingen så förstår man hur illa det är ställt. Sottunga har det rätt bra ställt, och för tillfället också Kumlinge, men det kan ändra snabbt.
Hur ser det ut om 20 år i skärgården? Inte alls bra, säger han.
– Då kommer det knappt att finnas människor kvar här om inget görs. Ju längre den negativa utvecklingen pågår, desto svårare blir de att vända den till något positivt. Vill ålänningarna att skärgården ska avfolkas? När kommer smärttröskeln emot?

Inte skärpta regler
Kommundirektören var en av de tre Brändöbor som blev hörd av den parlamentariska kommitté som kom med förslag till skärpning av jordförvärvsvillkoren för aktiebolag.
– Vi har idéer och gör vad vi kan, men det är inte lätt. Jag vill inte luckra upp alla jordförvärvsregler, men det får inte bli strängare än det är i dag.
I Nya Åland har John Wrede tidigare förklarat kommunens hållning i fråga om jordförvärv när det handlat om de bostadshus som byggts nära stranden på Ramsholmen i Baggholma och som sålts till personer utan hembygdsrätt i aktieform.

Bordlagd ansökan
Nu är ett liknande projekt på samma område aktuellt. Bostadsaktiebolaget Konvaljen, med bröderna Thörnroos i styrelsen, har sökt jordförvärvstillstånd för två tomter där det ska byggas två parhus med sammanlagt fyra lägenheter. Området är 5.100 kvadratmeter stort och strandlinjen är 70 meter.
Landskapsregeringen har bordlagt ansökan, som lämnades in i oktober, i väntan på de nya villkor som håller på att utarbetas för att aktiebolags och privatpersoners möjligheter till jordförvärv ska rimma bättre med varandra.

Beslut snart
Kansliminister Roger Eriksson (Lib) säger att beslut snart måste fattas i både det här och andra liknande ärenden som bordlagts.
– Två principer står mot varandra. Om man tänker ändra praxis, så hur långt tillbaka i tiden ska man gå? Ska det nya regelverket gälla också för sådana ansökningar som lämnats in innan ändringarna börjar gälla eller ska de behandlas enligt det gamla regelverket?

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax