DELA

Rapport om svaveldirektivet snart klar

I september har arbetsgruppen som ska ge de nordiska regeringarna råd om hur effekterna av EU:s svaveldirektiv kan mildras sin rapport klar.
– Den är inte offentlig ännu men jag kan avslöja att en punkt är att regeringarna ska jobba för att väg- och marindiesel jämställs, säger Anders Eriksson, viceordförande i gruppen.
– LNG och metanol är antagligen de bästa energikällorna för sjöfarten framöver. Men LNG kommer som vi ser det i fråga enbart vid nybyggnationer och det troliga är att de äldre fartygen går över till så kallad marindiesel. Vi förstår inte varför marindieseln klassas annorlunda och är dyrare än vägdiesel. Om de jämställs kunde det leda till att prishöjningen inte blir så enormt stor för sjöfarten, säger Anders Eriksson..
Enligt honom kan det handla om en fördubbling av dagens höga bunkerkostnader som redan nu ger sjöfarten stora lönsamhetsproblem.
– I så fall börjar det se väldigt bekymmersamt ut. Därför är det viktigt att vi får upp den här frågan på högsta möjliga regeringsnivå och att de nordiska länderna driver den gemensamt.
Arbetsgruppen bestående av nordiska parlamentariker samlar fakta och ger råd. I rapporten som enligt Anders Eriksson ska bli klar under nästa möte den 24 september på Färöarna ingår åtta olika punkter som de vill att regeringarna ska jobba för. Senaste möte hölls i Köpenhamn förra onsdagen och Eriksson deltog via videolänk.
– Det finns ett preliminärt utkast till rapport redan nu men är inte offentligt. Så mycket kan jag säga att vi konstaterat att svaveldirektivet slår väldigt ojämnt mellan de nordiska länderna. Norge berörs nästan inte alls och Danmark marginellt medan det för Finlands och Sveriges del medför stora merkostnader för sjöfarten och näringlivet.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist