DELA

Rapport: Kvinnor säljer sex på Åland

Det finns ingen synlig gatuprostitution men däremot säljer kvinnor sex på Åland via svenska hemsidor. Det visar en nordisk rapport som kom ut i går.
– Varför skulle Åland vara ett undantag? Det här förekommer i alla nordiska länder, säger Vivan Nikula, chef för jämställdhetsfrågor på landskapsregeringen.
Projektet Prostitution i Norden har letts av Nordiskt institut för kunskap om kön, NIKK. Ett stort antal forskare har samarbetat för att granska lagstiftning, sociala åtgärder och attityder till prostitution. Utredningen, som har beställts av de nordiska jämställdhetsministrarna, släpptes i går under en konferens i Stockholm.
Åland nämns på flera ställen i rapporten:
Enligt undersökningen förekommer det inte synlig gatuprostitution på Åland men däremot finns det kvinnor som via svenska hemsidor säljer sex på Åland.
Enligt svenska rikskriminalpolisen är färjtrafiken mellan Finland/Estland och Sverige (via Åland) en vanlig väg för människohandlare.
På Åland har man börjat diskutera prostitution. Anledningen är den prostitution och människohandel som förekommer på färjtrafiken via Åland.
Det finns inga sociala insatser eller stödåtgärder på Åland för personer i prostitution.


Har medverkat
Jämställdhetschef Vivan Nikula har medverkat i referensgruppen för projektet. Hon berättar att uppgiften om att kvinnor på Åland säljer sex via nätet har kontrollerats av NIKK.
– Det kom fram att det finns kvinnor som erbjuder sexuella tjänster.
– Varför skulle Åland vara ett undantag? Det här förekommer i alla nordiska länder. Mer eller mindre.
Nikula tycker att prostitutionsdiskussionen nu måste ta fart.
– Debatten har lyfts bland andra av fredsinstitutet, som ordande ett tillfälle med både polis och gränsbevakning.


Känslig fråga
I ett litet samhälle finns en viss tvekan att tala om de här frågorna, tror hon.
– Det finns alltid en rädsla att lyfta sånt här, det är väldigt kontroversiellt.
Så var det också inledningsvis med debatten kring mäns våld mot kvinnor, minns Nikula. Folk förnekar det de inte vill se:
– Inte skulle vi på Åland…
Vivan Nikula säger dessutom, väl medveten om att uttalandet provocerar:
– Man kan fråga sig om det är helt otänkbart om man från Åland reser utomlands för att köpa sex.


Fler stödåtgärder
Det finns i dag inga stödåtgärder för personer i prostitution. De senaste åren har däremot ett system kring mäns våld mot kvinnor byggts upp på Åland. Vivan Nikula tror att en del av de krafterna kunde kanaliseras kring prostitutionsproblematiken.
– Kompetensen måste säkert fyllas på och uppdateras men det finns en enorm kapacitet på Åland. Jag tror inte att vi står helt handfallna.


Människohandel
Rapporten visar att det stora antalet utländska kvinnor i människohandelsärenden, prostitution och i annonser på nätet har gett den nordiska polisen svårigheter att få en överblick. När det gäller människohandeln finns uppenbara brister i hur antalet offer beräknas. De flesta upptäcks aldrig och de fall som går till rättegång får styra räkningen. Det gör det svårt att bedöma omfattningen av problemet.
Det som ytterligare försvårar är att det som räknas som prostitution i ett land är människohandel i ett annat.


Finland
Kunskaperna om den finska prostitutionsmarknaden beskrivs i rapporten som ytterst begränsade. Uppgifter som nämns är att omkring hälften av de prostituerade kommer från utlandet, och då främst Rysssland, Baltikum, Ukraina och Vitryssland.
Åland berörs av de lagförändringar som genomförts i riket under de senaste tio åren. I dag är det straffbart att köpa sex av en person som misstänks vara utsatt för människohandel eller koppleri. Förslag om att sexköp ska bli allmänt straffbart har diskuterats flera år.
Vivan Nikula, anser att en kriminalisering av sexköp är av stor vikt. Utan köpare, inga säljare. Under tiden är debatten viktig.
– Vi måste bedriva mer upplysningsverksamhet och jobba mer med attityder.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax