DELA

Rapport färdig om skärgårdsunga

I veckan går presenterades en rapport som föreslår åtgärder för att stödja skärgårdselevernas övergång från grundskolan till gymnasialstadiet.
Ekonomi, fritid och boende är tre faktorer som berörs i rapporten.
I juni 2006 gav landskapsregeringen en kommitté i uppdrag att ta fram förslag för att stödja skärgårdsungdomars övergång från grund- till gymnasieskola.
I rapporten lägger kommittén fram en mängd åtgärdsförslag under rubrikerna ekonomi, fritid, boende och övrigt.
Vad gäller ekonomin påpekar kommittén att den blir mer ansträngd för familjen då den studerande måste flytta hemifrån för att gå i gymnasieskola. De föreslår därför bland annat:
Att studerande från skärgården under 17 år skall ha rätt till samma studiestöd som studerande över 18 år.
Att ungdomar från skärgården skall få avgiftsfria resor för att kunna upprätthålla kontakten med hemmet.
Att landskapsregeringen justerar nivån på bostadstillägget. Kommittén anser inte att bostadsbidraget motsvarar hyresnivån på Åland i dag.
Att skärgårdsungdomar under 18 år skall få möjlighet att hyra studentbostäder.

Motverka ensamhet
När det gäller ungdomarnas fritid tycker kommittén att det är viktigt att motverka känslan av ensamhet hos ungdomarna som just har flyttat till stan. För att göra detta föreslår kommittén:
En samordning av webbaserad information kring fritidsaktiviteter som erbjuds i Mariehamn med omnejd.
Att en organisation, till exempel Skunk, får medel för att ordna olika aktiviteter för skärgårdsungdomarna i stan.
Att ett formaliserat nätverk för stödpersoner upprättas.
Kommittén har också tagit fram åtgärdsförslag som berör skola, utbildning och information. De föreslår till exempel att grundskolorna i skärgården i undervisningen bör ta upp frågor som berör ett eget boende, att kontakten mellan grund- och gymnasieskolorna utökas och att skolorna stöder såkallad tutorverksamhet så att nya studerande erbjuds ett kamratstöd från första skoldagen i den nya miljön.

Träff med ungdomar
Kommittén har bestått av lagtingsledamot Veronica Thörnroos, församlingspastor Peter Karlsson, studiehandledare Jonna Grunér-Andersson, skolhälsovårdare Mona Himmelroos, studerande Gunilla Schåman, skolsekreterare Rainer Juslin och ungdomskonsulent Marcus Enros.
Under arbetet med rapporten sammanträdde kommittén 13 gånger. Sakkunniga har hörts vid fyra tillgällen. Fyra träffar med föräldrar i skärgårdskommunen har hållits och en träff med skärgårdsungdomar som studerar i Mariehamn hölls i november 2006.

MALIN LUNDBERG