DELA

Ramlagen bordlades av lagtinget

LAGTINGET. Lagutskottet föreslår att motionen om en åländsk ramlag avslås, men sänds till landskapsregeringen för kännedom inför arbetet med den nya självstyrelselagen.
Efter en omfattande diskussion i lagtinget bordlades ärendet.
En historisk dag var benämningen för vårsessionens inledning i lagtinget i går. Bland annat Centerns Harry Jansson använde det uttrycket när motionen om en ramlag för Åland enligt dansk modell behandlades. Motionen är undertecknad av Frisinnad Samverkan, Obunden samling, Ålands Framtid och Harry Jansson. I en hemställningsmotion föreslår man att självstyrelselagen utformas så att Åland kan överta behörighet på de områden som man i framtiden vill.
Lagutskottet har behandlat motionen och föreslår att motionen förkastas, men förs till landskapsregeringen för kännedom.

Förvånad
Lagutskottets ordförande Olof Erland (Lib) är förvånad över att den danska modellen för ramlag fått så stor uppmärksamhet i media.
– Men det beror väl på min begränsning eftersom jag inte ser fördelarna. Jag travesterar på Hasse Alfredson och säger att ramlagen är en tom påse om man inte fyller den med något.
Enligt Erland finns det komplikationer i ramlagen som kan leda till att Åland inte bara får mindre klumpsumma utan också får betala för att få ta över vissa behörigheter.
– Vi måste veta precis vilka konsekvenser det blir.

Finland på efterkälken
Roger Jansson (FS), förste undertecknare av motionen, ser fyra motiv till att godkänna en ramlag.
Det första är bristerna i det nuvarande systemet när Åland får allt mindre i klumpsumma trots att det åländska ekonomin inte har samma nedgång som den i riket. Ålands befolknings skulle också ges makten över självstyrelsens utveckling i stället för att makten som nu, ligger hos landets regering och riksdag.
Jansson hänvisar också till en utredning av Bertil Roslin som statsrådet beställt och som visar att Åland och Finland hamnat på efterkälken när det gäller självstyrelsens utveckling, vilket också är det fjärde motivet, nämligen att Danmark gått förbi Finland i självstyrelsens utveckling.
Jansson har också åtta punkter för hur staten Finland ska övertalas att godkänna en ramlag för Åland. Bland annat är det positivt att diskussionerna med Helsingsfors redan inletts. Den finländska budgeten är också ett tungt vägande argument..
– Det är svårt i finska valkretsar att förklara varför Åland varje år får mycket pengar när den egna kommunen inte får det.
Roger Jansson anser att de stora förändringar som skett i statsförvaltingen sedan 1991 även måste synas i självstyrelsen i minst lika stor mån. Slutligen ska de åländska lagtingspolitikerna ha samma ansvar som kommunpolitikerna, det vill säga ansvar också för inkomstbeslut och inte bara utkomstbeslut.

Olika förutsättningar
Harry Jansson ser ramlagen som ett slut på de brandkårsutryckningar man fått göra i en del frågor och vill se ett helhetsgrepp. Vad gäller kostnaderna vill Harry Jansson och Centern att staten forstätter betala sin egen verksamhet på Åland.
Även de obundnas Gun-Mari Lindholm applåderade förslaget. Men Barbro Sundback (S) såg inte fördelarna med en ramlag enligt dansk modell.
– Alla är så glada och överens idag, men överens om vad? Lagutskottets betänkande är luddigt men motionen specifik.
Sundback ansåg att de politiska förutsättningarna mellan Danmark och Finland är så olika att en ramlag enligt dansk modell inte kan komma i fråga på Åland.
– Deras lagar är byggda på folkrätten, det vill säga det handlar om folk med ett eget språk och egen kultur. Åland är en språklig minoritet med ganska liknande kultur som åbolänningar och roslagsbor. Den danska modellen bygger på konsensus medan förhållandet mellan Åland och Finland är precis tvärtom. Vår relation bygger på misstroende. Det hör vi här hela tiden, speciellt från de mer nationalistiska partierna.
Roger Slotte (C) ansåg att beskattningen i sig ökade självbestämmandet och ramlagen underlättade för de åländska beslutsfattarna.
– Nu har vi en massa blankettlagar som vi inte har reda på vad egentligen betyder.
Ärendet bordlades till den 10 mars.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax