DELA

Rakt på om stans budgetförslag

Uppsägningar, privatiseringar och försäljning av lokaler.
Så vill Ålands framtids Tom Forsbom och Obunden samlings Bert Häggblom att Mariehamns stad ska spara pengar nästa år.
I de tre senaste avsnitten av Rakt på har företrädare för samtliga stadspartier diskuterat olika aktuella frågor i stadspolitiken. Senast ut var Tom Forsbom (ledamot i stadsstyrelsen) och Bert Häggblom (ledamot i stadsfullmäktige).
Förra veckan blev stadsdirektör Edgar Vickströms budgetförslag för 2014 offentligt. I förslaget höjs inkomstskatten med en procentenhet till 17,5 och en fastighetsskatt på en halv procent införs för stadigvarande bostad. Även höjda avgifter finns med i förslaget, bland annat inom den tekniska sektorn.

Delad börda

Ska löntagarna drabbas för att staden har byggt upp en organisation som bygger på samfundsskatter, frågar sig Bert Häggblom.
– Jag tycker att det är fel. Innan man sätter så här höga skatter på medborgarna så måste man också se över organisationen.
Även Tom Forsbom anser att sparpaketet till alltför stor del läggs på mariehamnarna. Han säger att han inte är beredd att gå med på de skattehöjningar som stadsdirektören föreslår.
– Inte hela paketet. Vi måste hitta en medelväg där vi höjer skatterna lite – men vi måste också ta itu med verksamhetskostnaderna.
Läs mer i papperstidningen, se sändningen i repris på Åland24 fram till klockan 18.00 i dag samt på lördag eller se den på webben.

Annika Kullman