DELA

Raka råd för landskapets lösenord

Snart skall landskapets tjänstemän kunna koppla upp sig till jobbet hemifrån eller när de är på arbetsresa, och se till att fakturor betalas i tid.
Men först skall riktlinjerna för lösenord fastställas.
Landskapets it-chef Ronny Lundström har tagit fram ett förslag till hur tjänstemännens lösenord skall se ut.
En tredjedel av landskapets tjänstemän har i dag tillgång till jobbets e-post hemifrån. För att få det krävs en formell anhållan via it-enheten och i samband med det får tjänstemännen information om hur lösenord bör se ut. Men de får ändå välja hur enkla lösenord de vill.
– Vi har ingen policy alls i dag. Vissa tjänstemän tänker på att lösenord skall vara komplicerade och för andra är det mindre viktigt, säger Ronny Lundström.
Snart skall delar av landskapets interna system bli tillgängliga för anställda också när de inte är på arbetsplatsen. Så gott som alla har i dag tillgång till bredband hemma och de system som landskapet använder är anpassade för webbläsning.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom