DELA

Radion prickad för Palestinaintervju

Är ett uttalande i Ålands radio om att Israel genomfört en olaglig ockupation i Palestina en åsikt som inte får stå oemotsagd?
Det tycker landskapets programnämnd som gett radion en anmärkning efter en intervju om konflikten mellan Israel och Palestina.
Det är första gången programnämnden behandlat en anmälan mot landskapsägda Ålands radio och tv.
Beslutet att ge radion en anmärkning togs efter att en privatperson anmält ”Måndagsrapporten” som sändes i Ålands radio den 16 juni. I det direktsända programmet intervjuades åländskan Benita Laanti-Helander som hade deltagit i seminariet ”Med kultur som vapen” om hur kulturarbetare kan påverka i Israel-Palestinakonflikten.
Laanti-Helander är medlem i Palestinagrupperna i Sverige och har besökt Palestina. Den resan berättade hon också om i programmet.
Hon utryckte sin besvikelse över att EU inte tar ställning mot Israels agerande i Palestina, och att Israel ignorerar FN-resolutioner till stöd för Palestina.


Bojkottrörelse
När programledaren frågade vad ”vanliga människor” kan göra svarade hon att man kan vara med i BDS-rörelsen och beskrev vad den gör.
BDS står för bojkott, desinvesteringar och sanktioner. Privatpersoner kan bojkotta israeliska varor, företag kan avbryta investeringar som gynnar Israel och politiker kan arbeta för att införa handelshinder riktade mot Israel.
– Det finns säkert två olika åsikter om detta, var programledarens kommentar.
– I det här fallet, om man är kritisk mot Israel, så kan man vidta de här åtgärderna, fortsatte han.
Två dagar efter att intervjun sänts gjorde en person en anmälan till landskapets programnämnd. Anmälaren ansåg att det som sagts i programmet om bojkott och andra sätt att utöva påtryckning på Israel inte är förenligt med radions public service-uppdrag, och att det ”råder brister i objektiviteten” hos redaktionschefen Astrid Olhagen.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom