DELA

Radiochef: Lr bryter mot sin egen lag

Ålands radio la ner alla sändningar i går på eftermiddagen.
Orsaken var att lagtingets finansutskott höll fast vid landskapsregeringens hårda sparlinje som innebär en kraftig bantning av nästa års budget.
Redaktionschef Astrid Olhagen och redaktionens förtroendeman Owe Sjöblom berättade i går på eftermiddagen att sändningsstoppet kom till för att personalen skulle få möjlighet att begrunda innebörden av sparförslaget och fundera på hur programtablån för nästa år nu måste göras om i all hast, bara ett par veckor innan sparbeslutet träder i kraft.
– Sändningsstoppet är en markering från vår sida. Det är ingen strejk, ingen facklig aktion, och vi fick både styrelsens och förvaltningsrådets godkännande, förklarade Owe Sjöblom.
För att lyssnarna skulle förstå varför radion tystnat la man ut en textslinga i etern och informerade på nätet.


Vill ta licenspengar
Orsaken står att hitta i landskapsregeringens förslag till budget för nästa år där man vill använda Ålands radios licenspengar till att betala upphovsrättskostnaden för de fem svenska tv-kanaler som återutsänds på Åland – SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen/Kunskapskanalen och TV4. Ända sedan 1970-talet har landskapet stått för utgiften eftersom politikerna bedömt det som en självstyrelsepolitisk fråga att ålänningarna kan se tv från Sverige.
Redan tidigare i år aviserade landskapsregeringen att Ålands radio måste spara nästa år genom att betala upphovsrättskostnaderna – cirka 110.000 euro – för de återutsändningar av de svenska tv-kanalerna som bolaget sköter. Det löste Ålands radio genom att inte besätta vakanta tjänster och teckna kortare vikariatavtal.


Alla kostnader
Men landskapsregeringen krävde ännu mera, det vill säga att Ålands radio skulle betala också de kommersiella bolagens – Ålcom, MCA och ett 20-tal små antennbolag inklusive IP-tv – upphovsrättskostnader för återutsändningen och finansutskottet valde i går att gå på samma hårda sparlinje.
Det beslutet kostar Ålands radio ytterligare cirka 190.000 euro nästa år, pengar som landskapsregeringen vill plocka bort från licensmedlen innan de återbetalas till public service-bolaget.
Det är det här som Ålands radio inte kan acceptera.
– Vi är beredda att betala våra egna upphovsrättskostnader för de svenska tv-kanalerna, cirka 35 procent av totalkostnaden, men licenspengar ska inte användas för att subventionera kommersiella bolag, säger Astrid Olhagen.


”Bryter mot lagen”
Hon hävdar att landskapsregeringen bryter mot paragraf 5 i sin egen lag om rundradioverksamhet och kör över sina egna utsedda organ, Ålands radios styrelse och förvaltningsråd. I lagen står det att de licensmedel som samlas in endast får användas för rundradioverksamhet. Licenspengarna är Ålands radios enda inkomstkälla.
– Vår ägare landskapet har inte lyssnat på de organ de själva tillsatt och som man gett i uppdrag att fatta beslut om hur Ålands radio ska verka. Förvaltningsrådet och styrelsen har uppvaktat landskapsregeringen många gånger, men det har inte hjälpt. Inte heller finansutskottet har brytt sig ett dugg om lagen. Först trodde vi att landskapsregeringen helt enkelt hade missuppfatta alltihopa, men så var det inte.


Inget hopp
Astrid Olhagen har inget hopp om att lagtinget skulle ha någon annan åsikt än finansutskottet när budgeten klubbas på måndag.
I dag ska Ålands radios styrelse, ledd av Ritva Sarin Grufberg, mötas för att diskutera läget.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax