DELA

Radioamatörer firar 50 år

Ålands radioamatörer har funnits sedan 1959, vilket föreningen firade förra helgen med fest på Nautical.
På plats fanns bland andra Holger Granholm och Edgar Johans som var med och grundade föreningen den 13 november för 50 år sedan.
På festen fanns även gäster utifrån. Kalle Walde representerade svenska radioamatörförbundet SSA och höll även ett föredrag och en av de tidigaste radiosändarna på långvåg från 1920.

Historik
I samband med jubileumsåret har föreningen givit ut en historik. Här är några axplock.
– Föreningen Ålands radioamatörer r.f konstituerades fredagen den 13 november 1959.
– Den första styrelsen som valdes och bestod av följande medlemmar: Ordförande Holger Granholm, Vice ordförande Karl-Erik Nordin, sekreterare Birgit Granholm, kassör Edgar Johans och ledamot Ingolf Dahlblom.
– Personer med radiointresse gick kurs under året 1960 och antalet radioamatörer ökade på Åland.
– Skillnadsgården, som ägdes av Mariehamns stad, var klubbens hemvist under många år. Klubbkvällar hölls som var öppna för alla intresserade och besökare kom från alla världens hörn. Men då gården skulle säljas år 2005 tvingades föreningen flytta ut.
– Varje klubbmedlem som klanderfritt betalat sin medlemsavgift i 40 år blir automatiskt hedersmedlem. Hittills finns 11 hedersmedlemmar.
– Radioamatörerna har varit med i Frivilliga räddningstjänsten sedan år 1979.
– På 1990 talet var intresset för föreningen stort och medlemsantalet ökade till 67, bland annat på grund av flitig kursverksamhet.
– Efter den digitala tekniken och internets intåg i vardagslivet har dock intresset minskat. Så här gick diskussionerna i föreningen, enligt ett gammalt diskussionsprotokoll:
”Men billiga GSM-telefoner och större utbud av lagliga walkie-talkies har bidragit till att intresset för mobil amatörradio har minskat. Vad gäller kortvågsaktiviteterna så har de dämpats av den allmänna tillgången till Internet och att det börjar bli praktiskt taget omöjligt att höra kortvåg i störningsmattorna från digital elektronik och switchade nätaggregat i moderna städer och samhällen. Och vad gäller hembygge av radioapparater, så är en stor del av nöjet borta när det är billigare och bättre att köpa fabriksgjorda. De unga som vill ägna sig åt elektronik fångas lätt upp av datorbyggen.” (ab)
Källa: Ålands radioamatörers 50-årshistorik och mötesprotokoll.