DELA

Radhus på Lappo bjuds ut

Några fastlänningar har visat intresse för det nya radhus i Brändö Lappo som bjuds ut via Andelsbankernas fastighetsförmedling.
Ännu finns huset bara på ritbordet, men föravtal har ingåtts om marken och om två bostäder säljs så inleds bygget.
På Andelsbankernas fastighetsförmedlings nätsida finns radhusprojektet beskrivet. Försäljningen sker via Raseborgs fastighetscentral där förmedlaren Mikael Eriksson kan berätta att projektet väckt ett visst intresse.
– Häromdagen hade jag en kund som var intresserad och som till och med på 5-6 års sikt eventuellt kunde tänka sig att bosätta sig i skärgården. Och om man ser till antalet besökare på nätet så ligger Lappohusen väldigt bra till, faktiskt topp tre av våra objekt, berättar han.
Radhuset med sju bostäder i två plan på tre rum och kök, badrum och bastu planeras ett hundratal meter från stranden strax norr om färjhamnen. Lägenheterna på 83 respektive 93 kvadratmeter kostar 253.000 respektive 280.000 euro.

Förköpsavtal
Marken ägs av samfälligheten. Ett förköpsavtal har upprättats mellan samfälligheten och det under bildning varande bostadsaktiebolaget Seaview, berättar Torsten Nordberg, vd på Lappo andelsbank.
– Avtalet ingicks för ett par år sedan och gäller i fem år, berättar han.
Enligt Torsten Nordberg är radhusprojektet inte nytt.
– Från början var radhuset tänkt som boende för golf och fiske. Men problemet var att när vi hade projektet färdigt så dök vi ner i lågkonjunkturen, och golfbanan har inte heller kommit närmare. Visst har det funnits intresse för radhuset, men vi har inte kommit till skott ännu. Min känsla är att vi var något för seriösa när lägenheterna planerades och att priset blev något för högt. Vi kanske måste göra det enklare.

Inget bygglov än
Det går att rita om husen – ingen bygglovsansökan är inlämnad ännu, trots att det står i prospektet på nätet att huset ska byggas och tas i bruk under 2009.
– Vi vill ha husen sålda innan de börjar byggas. När vi har sålt två kan vi börja bygga.
Husen i Baggholma har ju sålts. Handlar det om avståndet till stranden?
– Där var man tidigare ute, och det är klart att det är mera exklusivt att bygga husen på stranden. Men dels har inte vi den typen av mark, dels har vi märkt ett visst motstånd från politiskt håll även om det inte sägs klart ut. Därför köpte fiskelaget en pir i stället där radhusägarna kan ha sina båtar.
Torsten Nordberg tycker att politikernas rädsla för en massa aktiehusbyar typ Havsvidden är överdriven.
– Ryktet är betydligt överdrivet. Så otroligt fantastiskt är Åland inte.

I sjön från bastun
Mikael Eriksson på Raseborgs fastighetscentral håller med om att strandnära boende är attraktivt.
– De flesta finländare vill ha en egen strand där de ostört kan hoppa i sjön från bastun. Men en fördel som radhusen i Lappo har är att det finns bilväg ända fram och att eventuella köpare inte behöver fundera på underhåll och sådant.
Däremot kan priset kanske avskräcka.
– För ganska många är lägenheterna i dyraste laget. Och de som har mycket pengar eftersträvar det mera exklusiva. Men det brukar vara så att när någon börjar så lossnar det.
Fotot och illustrationen här intill har hämtats från prospektet på nätet.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax