DELA

”Raderad” övervakningsfilm räddad

Först i förrgår slog det polisen att det material som spelades in av övervakningskameran i blindtarmssjuke Adel Hosseinis cell kunde finnas på en hårddisk. Nu kunde bevisen räddas i sista stund och det kan fastställas hur polisen agerade den aktuella natten.
Förra veckan fastslog landskapsregeringen att polisen agerade korrekt när man lät Adel Hosseini övernatta i en cell, trots svåra magsmärtor. I utredningen stod ord mot ord efter att landskapets tillsynsman i polisärenden, Björn Andersson, begärt in all information från polishuset. Hosseini hävdar att han bankade på celldörren för att få hjälp, vakthavande polis att han inte gjorde det.
Det material som övervakningskameran spelar in sparas i två veckor innan det spelas över. Den 28 oktober byttes hårddisken och den gamla hårddisken med materialet från den aktuella natten fanns kvar hos datafirman.
– Det räddades i sista stund, säger polismästare Camilla Hägglund.
I dag ska polisen ta del av materialet på hårddisken.
Varför sparades inte materialet från början?
– Det har gjorts vissa arbeten på övervakningssystemet och det har varit ur funktion ett tag, säger Camilla Hägglund.
Men det fungerade när den här händelsen inträffade.
– Ja, vi gjorde en miss helt enkelt. Jag kan inte annat än att beklaga.
Finns möjligheten att ni ”medvetet glömde” att spara materialet?
– Absolut inte. Vi har gjort ett förbiseende som är jättebeklagligt och riktigt riktigt dumt.
Hägglund vidhåller att det var sjukvården som gjorde bedömningen att Hosseini kunde tas in av polisen. Och att de vakthavande poliserna hela tiden har haft kontakt med sjukvårdare och kontinuerligt under natten kontrollerat Hosseini.


”Mycket förvånande”
Utredaren Björn Andersson begärde aldrig in det inspelade materialet som komplement till utredningen. Han visste nämligen inte att övervakningskameran kunde spela in.
Varför visste du inte det?
– Systemet har varit trasigt och jag hade ingen aning om att de hade fått det i skick.
Frågade du?
– Nej.
Men du vet vilken typ av övervakningsutrustning som finns i polishuset?
– Inte behöver jag veta exakt vad de har för utrustning. Ibland berättar de, ibland inte.
Vad händer nu?
– Jag har begärt en tilläggsutredning där jag vill att man redogör och förtydligar vilka rutiner man har för bandning.
Kan landskapsregeringens beslut omprövas?
– Nej det var rätt beslut. Sjukhuset gjorde rätt, men visst hade det varit bra om vi hade fått situationen verifierad på band.
Vad anser du om Camilla Hägglunds kompetens?
– Eftersom hon själv säger att man kan bränna ner material från kamerorna i särskilda fall tycker jag att det är mycket förvånande att hon inte har lyft frågan i det här fallet. Det är ju tydligt att det här var ett sådant fall där det skulle ha behövts.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax