DELA

Räddningsövning på norra Åland

Sjöbevakningen meddelar för allmänhetens kännedom att man på tisdag 3 maj arrangerar en sjöräddningsövning på norra Åland.
Därav kan man notera stor aktivet med bland annat fartyg och helikoptrar, påpekas det. (mt)