DELA

Räddaren i ämbetshuset

Statens ämbetshus har inskaffat två defibrilatorer, hjärtstartare, som ett led i arbetet för att förbättra säkerheten inom huset för både personal och kunder.
Bakom beslutet att skaffa defibrilatorerna står en intern samarbetskommitté, en arbetsskydds- och säkerhetsgrupp på sju personer, som bland annat anordnar brandövningar och som upprättat en gemensam räddningsplan för huset.
– Vi vill ligga i framkant när det gäller säkerhet, säger Lennart Alexandersson, som sitter med i gruppen.
I går demonstrerade leverantören, Dan Backman, hur man använder defibrilatorerna. Alexandersson och skyddschefen Ralf Lindblom närvarade också.
Hjärtstartarna, som finns i båda aulor, ger med inspelad röst enkla instruktioner för hur man ska använda dem, och hur man bäst ger hjärt- och lungräddning. De läser via elektroder av hjärtats rörelser, och kan inte användas för att ge en elchock om det inte behövs. Det är meningen att hjärtstartarna ska vara så enkel som möjligt att använda, så att vem som helst ska kunna och våga om det behövs.
Läs mer i papperstidningen! (fq)