DELA

Rädda liv en hjärtefråga

En hjärtstartare inom tio minuter. När en människa drabbas av plötsligt hjärtstopp är det bråttom och det åländska projektet som inleds 2 april har som mål att en hjärtstartare inte ska vara längre bort än tio minuter.
Gunilla G Nordlund är nyanställd projektledare.
– Målet med projektet är att ålänningarna så småningom ska se det som lika självklart att använda en hjärtstartare som man nu är beredd att använda brandsläckare om det handlar om att rädda en medmänniskas liv.
Gunilla G Nordlund ska jobba på halvtid med projektet och hennes uppgift är att marknadsföra hjärtstartarna, informera och koordinera. Ett register görs upp över var det finns hjärtstartare och det ska vara tillgängligt för hela vårdkedjan.
– I praktiken är det då man ringer 112 som man får reda på var närmaste hjärtstartare finns.
I dagsläget finns det ingen kartläggning alls över var hjärtstartare finns och de som projektägarna känner till uppgår till ett 30-tal.
– Det finns många tomma fläckar på Åland.
Ingen av de befintliga hjärtstartarna har såvitt de vet ännu kommit till användning.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist