DELA

Rädda Barnen sänder akuthjälp till Lettland

Via sina kontakter i Lettland fick Mia Forsberg och Lasse Lindholm veta hur den försämrade ekonomiska situationen i landet drabbade befolkningen. De tog initiativ till en akut hjälpsändning från Rädda Barnen på Åland och den 19 december rullar en fullastad lastbil till Zemite.
Trots att Rädda Barnen avslutade verksamheten med regelbundna hjälpsändningar till Lettland har situationen i landet försämrats såpass dramatiskt att man nu planerar in en akutsändning till Zemite före jul.
Initiativet kommer från Mia Forsberg och Lasse Lindholm, men även familjer och den skola Rädda Barnen samarbetar med har gjort förfrågningar.
– Mia Forsberg och Lasse Lindholm är frivilliga som jobbar mycket för Rädda Barnen och har kört många hjälpsändningar till Lettland, berättar Janina Björni, verksamhetsledare för Rädda Barnen på Åland.
Genom sina kontakter i Lettland har Forsberg och Lindholm fått information om hur situationen är. I Lettland har år 2009 fört med sig sänkta löner, arbetslöshet och minskade anslag till skolorna. Lärarnas löner till exempel har sänkts med ibland upp till 50 procent. Allt detta drabbar även barnen.Stöd för skollunch

Rädda Barnen på Åland har fortsättningsvis gett ekonomisk stöd till skolan i Zemite, för att alla barnen ska kunna äta skollunch.
– Men nu är läget är illa, säger Björni. Vi är tillbaka där vi började.
Rädda Barnen kan med hjälp av åländska företag skicka iväg en hjälpsändning, medan man hoppas på allmänhetens hjälp att samla in varor som kläder, skor och skolmaterial i första hand. Också julklappar tas emot. Sändningen går den 19 december.
Mia Forsberg och Lasse Lindholm transporterar sändningen till Lettland och firar även julen där.
För julklappar gäller att man skriver på en lapp om det är till en pojke eller flicka och vilken åldersgrupp.
– Gärna inte kläder, säger Björni. Det kan vara papper, pennor eller pysselsaker. Det är ju så i Lettland att familjerna själva måste stå för skolmaterial så om de får hjälp med det kan de spara pengarna till mat.Respekt för mottagaren
Björni betonar också att man ska ha respekt för mottagaren och tänka på att kläderna man skänker ska vara värda att skicka till Lettland och att de ska kunna användas en tid.
Rädda barnen ordnar fem insamlingstillfällen. Fem torsdagar i rad med början den 5 november klockan 18-20 tas paketen emot vid Röde Orms garage på Skrapgränd ( vid Tillfällets gamla lokaler) vid Lemlandsvägen.
– Vi har begränsade möjligheter att vika och packa om, så vi ber att man packar själv i hanterbara lådor eller sopsäckar. Helst inte i plastkassar för det försvårar arbetet.
Har man något man undrar över kan man kontakta Rädda Barnens kansli.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax