DELA

Provsprängning skulle inte skada fiskbeståndet

Provsprängningar i vattnet i Lemland Vessingsboda för Föglötunneln skulle ha en försumbar påverkan på fiskbeståndet.
Det skriver landskapets fiskeribyrå i ett utlåtande till Ålands miljö- och hälsovårdsmyndighet (ÅMHM).
ÅMHM har tidigare fastställt att landskapet behöver ett miljötillstånd för att få göra provborrningarna. Landskapet har inte fått markägarnas tillstånd för borrhålet som planeras i Vessingsboda.
Totalt vill man göra 17 sprängningar, med totalt 1,7 kilo dynamit, i Vessingsboda.
– Detonationer under vatten dödar fisk. Men det handlar om hur stor laddningen är, och hur långt borta fisken är, säger fiskeribiologen Kaj Ådjers vid landskapets fiskeribyrå.
I det här fallet rör det sig om relativt små laddningar – 100 gram dynamit per sprängning – på 15 till 30 meters djup.
– De ekonomiskt mest intressanta fiskarterna förekommer i liten utsträckning på de djupen, säger Ådjers. (pd)