DELA

Provision på lån till Albanus

Det blev omröstning i stadsfullmäktige om fortsatt borgen för lån till skeppsföreningen Albanus.
Inte om borgensåtagandet som sådant, men väl om stadens provision.
Nyligen gick landskapsregeringen till storms mot Mariehamns stad som beslöt att ta ut en borgensprovision på 2 procent av det Paf-lån som landskapsregeringen beviljat Emmaus Åland. Landskapsregeringen beslöt snabbt att lånen inte längre skulle gå via kommunerna utan förmedlas direkt till låntagaren utan provision.
I tisdags behandlade stadsfullmäktige skeppsföreningen Albanus anhållan om att ändra amorteringsplanen för det banklån man tagit upp för polyesterförhydningen av fartygsskrovet som blivit dyrare än beräknat, och det gick fullmäktige med på.
Tidigare har Albanus lyft ett Paf-lån på 24 000 euro, men det nya lånet på 40 000 euro upptogs utöver detta.
Enligt stadsstyrelsens förslag skulle staden ta 0,2 procent i provision för att borga för lånet. Ulla Andersson (S) föreslog dock att provisionen skulle lyftas av men förslaget röstades ned med siffrorna 20-7.
– Som vi har tolkat det bedriver skeppsföreningen Albanus en viss kommersiell verksamhet och enligt det resonemanget bör provisionen behållas, säger stadssekreterare Henrik Häggblom.
Läs mer i papperstidningen! (ao)