DELA

Protesterar mot sockerskatt på äppelsaft

Mängdgränsen för när äppelsaftproducenter ska betala sockerskatt bör tiodubblas.
Det föreslår de finländska frukt- och bärodlarnas förbund.
Hannu Salo som är förbundets verksamhetsledare vill på inga villkor att sockerskatten införs på saft som görs på äpplen och andra frukter utan sockertillsatser.
Den totala sockerhalten i finländska äpplen och bär varierar mellan åtta och fjorton procent. Det kan inte vara skadligt för folkhälsan jämfört med den näringsmässiga nyttan av produkterna, tycker Hannu Salo.
Förbundet har skickat en skrivelse till finansminsteriet där man föreslår en kompromisslösning om det är oundvikligt att sockerskatten i den nya lagen gäller vidareförädlade produkter av äpplen och bär.
Lösningen vore att sockerskatten bara gäller det socker som tillförs produkten. Då slipper producenterna bygga skilda lager för skattebelagda och skattefria produkter, och skattemyndigheterna slipper administrera skatteuppbördssystemen.
Gränsen för när producenter ska betala skatt för äppel- och fruktsaft går i dag vid 50.000 liter per år. När produktionen överskrider den mängden ska skatt betalas på hela mängden. Förbundet vill att skatten ska betalas bara på mängden som överskrider den nedre gränsen.
Äppelodlaren Jan Mattsson, som tillverkar äppelmust utan tillsatsämnen på gården i Finström Vestanträsk, säger till Nya Åland att sockerskatten på elva cent per liter innebär skattekostnader på tusentals euro för honom.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom