DELA

Protesterar mot dyrt avlopp

Krister Karlsson i Jomala Överby är en av dem som inte stillatigande tänker acceptera att kommunen höjer priset för avloppsanslutningen från 940 till minst 2.800 euro från årsskiftet.
– Vi har stått i kö för anslutning i flera år. Ska vi drabbas därför att kommunen tagit nya bostadsområden som Solberget först?
Han läste om den nya anslutningsavgiften i tisdagens Nya Åland. Efter det har han pratat med flera bybor och alla är upprörda.
I notisen framgick det att prishöjningen blir så kraftig nu därför att avgiften inte har höjts sedan början av 1990-talet. En annan omständighet är att skattemedel inte längre får användas. Enligt tekniska nämndens ordförande Clas-Göran Holmberg är 2.800 euro självkostnadspris.
– Dessutom står det ”minst 2.800 euro”. Det måste ju betyda att det kan bli ännu dyrare, säger Krister Karlsson.


Stått i kö
Riktigt upprörd är han över att hamna på den dyra avgiften trots att familjen stått i kö i flera år för att få ansluta sig till avloppsnätet. Andra delar av kommunen har gått före, till exempel nya bostadsområden som Solberget.
Han godtar inte heller förklaringen att anslutningsavgiften inte höjts på länge och att den nu därför blir så dyr.
– För några år sedan gick en bybo runt med listor för en anslutning till avloppsnätet. Nu funderar jag på att gå med en protestlista. Folk vill gärna flytta till Jomala, men vet dom vilka olika kostnader de får lov att betala när de väl bor här? Förskola för barnen, till exempel, kostar ju här men är gratis i Mariehamn.


Eget system
Han har nu planer på att installera ett eget slutet system för avloppsvattnet.
– Kostnaden för en sådan blir kanske ungefär samma som anslutningen till det kommunala nätet. Om det är möjligt så väljer jag troligen en sådan lösning. Kan kommunen tvinga en att gå med eller är det tillåtet med egna lösningar, undrar han.
Kommunens tekniska chef Michael Lindbäck berättar att kommunen inte har någon skyldighet att bygga ut avloppsnätet ifall fastigheterna i ett visst område inte uppfyller de principer som fullmäktige antog tidigare i år.
– Huvudprincipen är att inte bygga ut avloppsnätet utan fastställd byggnadsplan. På sådana områden måste kommunen bygga, till exempel på Solberget. I andra fall är det upp till kommunen att bestämma om avloppsnätet byggs ut eller inte.


Överby 2011
För att avloppsnätet ska byggas ut ska det finnas minst fem fastigheter i området, avståndet mellan dem maximalt 70 meter och området ska ligga på maxavståndet 1 km från befintlig ledning.
Överby finns med i kommunens utbyggnadsplan. 2011 byggs nätet ut till byn.
I september föreslog byggnadstekniska nämnden att tredubbla anslutningsavgiften till kommunens avloppsnät, från 940 till 2.800 euro, för att finansiera kommande utbyggnad av nätet.
– Men innan ärendet hade avgjorts i fullmäktige hade en kovändning skett, konstaterar Michael Lindbäck.
Anslutningsavgiften på 2.800 euro finns kvar i fullmäktiges beslut. Men förhållandet mellan kostnad för utbyggnaden och de intäkter som kommunen kan vänta sig via anslutningsavgifterna har ruckats rejält på vägen. Utbyggnaden – trots den kraftigt förhöjda anslutningsavgiften – får efter fullmäktiges beslut kosta mycket mer än summan av intäkterna. Kommunen betalar alltså mellanskillnaden med skattemedel.


”Inte speciellt dyrt”
Michael Lindbäck tycker ändå inte att 2.800 euro är särskilt dyrt.
– Ungefär så kostar det också i andra kommuner.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax