DELA

Protestbrev ändrar inte champagneauktionen

– Vi argumenterar och och försvarar vårt beslut, men vi ändrar inte våra planer, säger utbildningsavdelningen chef Rainer Juslin om brevet från ICUCH, som vill stoppa champagneauktionen i sommar.
I brevet från den internationella kommittén för maritimt kulturarv ICUCH vädjar kommittén till landskapsregeringen att inte sälja vrakchampagnen på auktion eftersom detta kan ge konsekvenser för synen på maritimt kulturarv i hela världen.
Avdelningschef Rainer Juslin, som är kontaktperson för champagnefrågor, säger att man inte gjort annat än läst brevet än.
Påverkar det här planerna för champagneauktionen?
– Inte så här långt. Vi ska argumentera och försvara vårt beslut.
På basen av vad man läst och hört hittills ser landskapet ingen orsak till att ändra planerna. Juslin påpekar att det alltid finns förespråkare för olika grader av strängens.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds