DELA

Projekt stärker landsbygden

Projektet Landsbygd 2010 har pågått sedan början av 2007 och lider nu mot sitt slut. Syftet med projektet har varit att skapa en livskraftig landsbygd på Åland genom att stötta lokala företagare.
– Många av våra mål har uppfyllts med råge, säger projektansvariga Lena Brenner.
Landsbygd 2010 är ett försök att stärka åländska landsbygdsföretagares konkurrenskraft genom utveckling i verksamheten. En av de viktigaste insatserna i projektet har varit lotsningen, då de cirka 30 företagare som deltagit har erbjudits individuell vägledning av projektledaren Kaj Rosberg från Kalmar.
– Vi har märkt att enskild lotsning är mer effektivt än att ordna kurser för flera personer. Om flera deltar i en kurs kommer alla att ha olika behov för sin verksamhet och det blir svårt att få nivån att överensstämma. Med vår metod kan vi anpassa oss helt till den företagare vi stöttar, säger Lena Brenner.

Kunskap som varar
Genom att besöka företagare för personlig handledning har man sett till att dessa har fått en chans utveckla sig och att effektivisera sina verksamheter.
– Vi har jobbat med egna uppgifter och ”hemläxor” för dem som har varit med, så att de ska kunna påverka sin egen utveckling. Det ska inte vara projektledaren som går in och styr, utan man vill skänka kunskap som företagarna tar med sig även efter att projektet har avslutats.
En annan viktig del av projektet har varit anordnandet av studieresor till olika typer av gårdar för att inspirera erfarna företagare såväl som yngre.

Nya mjölkgårdar
Sedan Landsbygd 2010 startade har man varje år färdigställt en ny mjölkladugård på Åland.
– Livsmedelsindustrin utgör 50 procent av all industri på Åland, så det är mycket viktigt att vi jobbar för att stärka den, menar Lena Brenner.
Hon påpekar att även om antalet mjölkgårdar har minskat något har de gårdar som finns kvar blivit större. På det sättet har det totala antalet mjölkkor hållit en stabil nivå genom åren, vilket är en grundläggande förutsättning för det åländska mejeriet.
Enligt Lena Brenner har investeringstakten bland företagarna på landsbygden ökat under de senaste åren, något som kan ses som ett tecken på att projektet har varit lyckat.

Måste synas
Landsbygd 2010 avslutas i mars i år, och det man främst kommer att jobba med fram tills dess är turism och marknadsföring. Detta för att kunna utveckla nya intäktskällor för Ålands lantbrukare.
– De måste få synas i ett större sammanhang, menar Lena Brenner.

CAMILLA WANGMAR

redaktion@nyan.ax