DELA

Produktion i fokus på Liberalmöte

Liberalerna höll nyligen ett öppet styrelsemöte där det åländska näringslivets framtid stod i fokus.
Bland annat konstaterade man att att mer mark behövs i produktionen, till exempel behöver potatisodlarna öka sina arealer för att öka produktionen och i förlängningen försäljningen till Chips.
– Entreprenören Wille Dahlman var bekymrad över att stora markområden inte används som odlingsmark och beskrev nuläget och framtidsutsikterna för producenterna inför en intresserad liberal partistyrelse på onsdagskvällen. Systemen borde dock vara sådana att de gynnar aktivt brukande av jorden, tyckte han, skriver Liberalerna i ett pressutskick.
Mötet gästades också av odlingschef Christer Clemes från Chips, vd Johannes Snellman från ÅCA samt vd Lars-Erik Dahlman från Dahlmans som beskrev livsmedelsindustrins situation och dess framtidsbehov.
En av idéerna som lyftes fram var en gemensam marknadsföringsorganisation eller -plats för allt åländskt, från turism till livsmedelsprodukter. Vidare fick partistyrelsen kunskap om hur viktig investeringsstödet är för expansion hos till exempel mjölkgårdar.
– Femton producenter har aviserat avveckling under de närmste tio åren, vilket innebär att de återstående måste ha möjlighet att utvidga eller skapa nytt. Investeringsstöd behövs också för bevattning inom potatisodlingen. Man konstaterade också att det finns en ”djungel” av olika stödformer. En samordning saknas och det blir ibland oklart hur man skall tolka dem, står att läsa i pressutskicket. (mt)