DELA

Producera egen el och sälj överskottet

Ålands elandelslag (ÅEA) inför vid årsskiftet en ny tariff för mikroproducenter av el med hjälp av sol och vind.
En bra affär för både plånboken och miljön, anser elandelslaget.
Det innebär att kunder som har eller som tänker skaffa till exempel solpaneler eller små vindkraftverk kan bli mikroproducenter av el och sälja det man inte själv använder.
– Nu blir det förmånligt att ansluta små kraftverk och leverera elen till det allmänna elnätet, säger elandelslagets vd Jan Wennström.
Avgiften för inmatning till elnätet är 0,25 cent/kWh exklusive moms (0,31 cent/kWh inkl. moms). ÅEA kommer även att köpa överskottselen som matas ut på det allmänna elnätet av kunden och avräkningen sker smidigt på ordinarie elfaktura.
– Vi rekommenderar kunder som tänker installera små kraftverk att i god tid ta kontakt med oss för att reda ut tekniska frågor innan man köper en anläggning. På så sätt undviker man eventuella överraskningar.


Nya elmätare
Elandelslaget har börjat installera en ny generation elmätare som mäter elen timvis och som också hanterar produktion av el – en förutsättning om kunden tänker producera el hos sig.
Genom att producera din egen el med solcell eller vindkraftverk kan du sänka dina elkostnader samtidigt som du gör en insats för miljön, är budskapet.
– Mest lönande blir det för dig om du dimensionerar din anläggning så att allt den producerar kan förbrukas hos dig själv. Om du producerar mer än du förbrukar måste överskottet skickas ut på elnätet och säljas till en elhandlare eller bara spillas över till elnätet utan ersättning.
Oberoende av om du matar ut el till elnätet eller inte är det viktigt att din anläggning uppfyller elsäkerhetsmässiga krav, framhåller Jan Wennström.
På elandelslagets hemsida www.el.ax finns närmare information om mikroproduktion av el.

Annika Orre