DELA

Producentkritik mot avbytarprivatisering

Ålands producentförbund riktar hård kritik mot förslaget till privatiserad avbytarverksamhet, som ska behandlas i lagtinget på måndag.
Om lagtinget godkänner förslaget som behandlats i finans- och näringsutskottet innebär det mycket stora skillnader i sociala förmåner när man jämför jordbrukare i riket med jordbrukare på Åland, skriver producentförbundet i ett pressmeddelande.
– I riket är lagens huvudsakliga syfte att trygga lantbruksföretagarnas rätt till semester, att få vikariehjälp och att därigenom orka bättre i arbetet. På Åland finns i förslaget inte några sådana tankar utan det viktiga är att verksamheten privatiseras och att gårdarna blir större.
Förbundet lyfter fram några skillnader:
– Det blir mycket dyrare för en åländsk bonde att anlita avbytare. I riket är 26 dagar gratis.
– Vikariehjälpen blir betydligt dyrare än i riket
– Växtodlingsgårdar på Åland har ingen möjlighet till vikariehjälp
– Veckoledighet är subventionerad i riket men finns inte alls med i det nya förslaget.
– Förmånerna gällande moderskaps- faderskaps-, och föräldraledighet är betydligt sämre än i riket
Finland har förhandlat till sig en möjlighet att kunna bevilja rätt till vikariehjälp för längre tid än tre månader.
– Någon liknande framförhållning finns inte i det förslag som ligger på lagtingets bord. (pd)