DELA

Producenterna får sämre betalt för mjölken

ÅCA sänker sitt producentpris på mjölk med 1,5 cent per liter från och med första september.
– Orsaken är att det är så trångt på marknaden, det kommer mer och mer billiga produkter som vi måste konkurrera med, säger styrelseordförande Trygve Sundblom.
I dag råder en överproduktion av mjölk i världen. Tillgången är större än efterfrågan och fler och fler billiga produkter tar sig in på marknaden.


Konkurrens
ÅCA har redan sänkt sina priser för att klara sig i konkurrensen, men nu måste man även gå in och sänka det så kallade producentpriset, alltså det literpris man erbjuder mjölkproducenterna.
– Betalningen till leverantörerna är ju en av de kostnader vi har, vi har valt att sänka producentpriset med 1,5 cent per liter, säger Sundblom.


4.000 euro/år
Hur mycket producentpriset ligger på exakt efter sänkningen vill Sundblom inte berätta, men ÅCA:s vd Johannes Snellman har tidigare i år berättat att mejeriet betalar ungefär 40 cent per liter mjölk.
Vad innebär det här för mjölkbönderna nu?
– Det innebär mindre inkomst förstås. För en medelstor producent rör det sig om 4.000 euro per år.

MALIN LUNDBERG