DELA

Proans ska föra ansvaret från hushåll till företag

Det fungerar bra när det gäller bilar, kylskåp och elartiklar så varför inte även här? Efter förpackningslagens i kraftträdande 2006 har inte mycket hänt, men nu presenterar regeringen en lösning på företagens brister i ansvaret.

Förpackningslagen som följer EU-direktivet gör berörda företag skyldiga att ta hand om de förpackningar de säljer. En arbetsgrupp som tillsattes i våras presenterar nu organisationen Producentansvar Åland Ab, Proans.
– Det är bristen på producentansvar ålänningarna länge varit förbannade över. Nu har man gjort ett välarbetat alternativ och serverar företagen Proans som är en morot för de ansvariga, säger miljöminister Katrin Sjögren.
Organisationen ska administrera kostnaderna för insamlingen som uppgår till 100.000 euro per år. I dag är det hushållen som står för företagens räkning.
– För varje företag som är anslutet minskar kostnaderna för kommunernas renhållningsarbete, fyller Proans vd Fredrik Karlsson i.

Trepartsavtal
Materialbolaget på Åland samlar in avfallet och producenten, i detta fall företaget som säljer förpackade varor, ska stå för kostnaderna av förpackningarna som går till bolaget. Tredje parten blir Proans som sköter inbetalningen så att företagen kan syssla med sitt.
– Det fungerar bra för bilar, kylskåp och elartiklar med en organisation som sköter det administrativa. Därför borde det fungera även här, säger Katrin Sjögren.
Företagen betalar en schablon- eller fast summa till Proans och summans storlek är beroende av hur mycket företaget driver in i vinst mätt. Det är frivilligt att gå med i Proans då det finns flera alternativ.
– Företagen kan välja att ta hand om förpackningarna själva eller ansluta sig till organisationen som gör det åt dem.

Miljösyfte
Grundtanken bakom ansvarsöverföringen är att få producenterna att minska förpackningarna. Tandkrämstuben kanske inte behöver förpackas i en kartong och runt den behöver det kanske inte vara plast.
– Det är väldigt smart. Märker man att det kostar mycket med onödiga och skrymmande förpackningar kanske man ser till att produktionen minskar, säger Fredrik Karlsson.
Idén är att på sikt få förpackningsprodukterna att bli miljöanpassade.
– Därför måste kopplingen mellan produktionsansvaret och återvinningen gå genom företagen, annars händer inget.

Ett behov
När lagen kom fanns det ett stort motstånd hos företagen, men det tror landskapsregeringen har vänt.
– Det finns ett behov men man har väl väntat på att få lösningen på bordet, säger miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson.
Information och blanketten har skickats ut till 2200 företag och de berörda får en chans att ta ställning. De som inte väljer att gå med i organisationen eller ta sitt ansvar på ett annat sätt kan drabbas av vite.
– Men det finns en stor konsumentmakt. Vem blir det första företaget att skriva in sig? Vem blir först att ta sitt miljöansvar? Vem som först är på hugget samt de som inte tar sitt ansvar kan vara av stort intresse för konsumenterna, inflikar Katrin Sjögren.

CECILIA LINDVALL