DELA

Privatpersoner besvärar sig mot Magazin-beslut

Mariehamnarna Jerker Örjans och Folke Wickström besvärar sig över stadsfullmäktiges beslut att häva k-märkningen för den tidigare risktelefoncentralen på Magazintomten i stadens absoluta centrum.
Det var på stadsfullmäktiges möte för en månad sedan som beslutet fattades att ändra stadsplanen för Magazintomten så att k-märkningen för telefoncentralen från 1928 hävs för att möjliggöra rivning och så att det blir möjligt för tomtägaren Eriksson Capital att bygga hus upp till åtta våningar på tomten. Socialdemokraterna motsatte sig förslaget och förlorade omröstningen.
Bara ett par dagar innan besvärstiden gick ut, i tisdags, lämnade mariehamnarna Jerker Örjans och Folke Wickström – tidigare stadsarkitekt som under sin aktiva tid såg till att många gamla hus i Mariehamn k-märktes på frivillig väg – in besvär till Ålands förvaltningsdomstol.
De hävdar att det k-märkta huset är i utmärkt skick och gott kan bevaras på den plats där det står. De håller inte med om tomtägarens påstående om att det skulle bli för dyrt att bevara huset och försvåra parkeringsmöjligheterna under tomten om det får stå kvar.
– Enligt den beslutade stadsplaneändringen ökas byggrätten från 6 629 till 13 560 kvadratmeter eller med drygt 100 procent. Samhället överför sålunda ett betydande mervärde till tomtägaren. Ytterligare har kravet på parkeringsplatser sänkts med nästan 50 procent från 198 till 101 platser. Tomtägaren befrias från kostnaderna för dessa parkeringsplatser som enligt stadskansliets ärendeberedning från i fjol ska iordningställas och bekostas av staden, skriver de.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre