DELA

Privatperson vill ha farthinder i Ytternäs

En privatperson ber landskapsregeringen vidta åtgärder för att förhindra fortkörning längs med Västra Ytternäsvägen, särskilt i korsningen mellan Skrakvägen, Fiskehamnsvägen och Västra Ytternäsvägen.
I sin skrivelse till landskapet berättar privatpersonen att Västra Ytternäsvägen är en livligt trafikerad väg.
– Överhastighet för motorfordon är vanligt förekommande. I anknytning till Horelliområdet och närliggande bostadsområden samt skola finns refuger samt sänkt hastighetsgräns till 30 kilometer i timmen. Nämnda begränsningar skyddar i viss mån trafikanter i området och bidrar sannolikt till lägre hastighet på motorfordon, skriver han.
Privatpersonen påpekar att det i korsningen mellan Västra Ytternäsvägen, Skrakvägen och Fiskehamnsvägen inte har vidtagits några liknande åtgärder för att sänka hastigheten. Att vägsträckan söder om korsningen är rak och har en hastighetsbegränsning på 70 kilometer i timmen lockar enligt skribenten förare att gasa på redan före korsningen.
– Korsningen utgör en fara för medtrafikanter såsom fotgängare och cyklister, i synnerhet för dem som ska korsa Västra Ytternäsvägen, skriver han.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Lundberg